Urbanitzacions

FEMPOBLE/ mayo 18, 2023/ Uncategorized

Les urbanitzacions #MereixemMés

T’hem preparat una petita selecció d’algunes propostes concretes del nostre programa electoral que afecten a les urbanitzacions. 

En tot cas, et convidem a descobrir el programa complet per conèixer el nostre full de ruta per omplir de vida Ribes, Les Roquetes i les urbanitzacions.

 • Amb agents de referència pel veïnatge específics per a Ribes, Les Roquetes i les urbanitzacions. Model policial de proximitat i respecte, amb formació feminista.
 • Amb noves mesures per afavorir la mobilitat i la interacció entre les nostres comunitats amb nous eixos verds i garantint la mobilitat pública.
 • Volem dotar cada teulada municipal de plaques solars per ser autosuficients energèticament, constituint comunitats energètiques locals als nuclis urbans i urbanitzacions. Crearem l’empresa pública ‘Sant Pere de Ribes Energia’. Aquesta farà la funció d’Agència local d’Energia per afrontar el canvi climàtic i la transició energètica de forma transversal amb tots els serveis de l’Ajuntament i comercialitzarà els excedents d’energia, així com facilitarà el subministrament a famílies vulnerables i assumirà la gestió de la Planta de Biomassa i fomentarà la implamentació de calderes de biomassa.
 • L’ADF de Ribes fa anys que reclama la instal·lació d’un punt d’aigua pròxim a Can Lloses per poder tenir les eines adequades per atendre una emergència. És necessari per tant, un punt d’aigua amb una capacitat mínima de 120 m3, connectats a un hidrant tipus H-100 que doni un cabal de 1.000 litres/minut.
 • Apropar el servei a la ciutadania (OAC) als nuclis allunyats amb una furgoneta que tingui rotació per les urbanitzacions amb una periodicitat determinada i uns dies concrets.
 • Treballarem conjuntament amb les Associacions de Veïns i Veïnes per poder resoldre els processos d’urbanització pendents establint un calendari realista i consensuat d’execució. 
 • Habilitar una biblioteca mòbil perquè vagin a les urbanitzacions del municipi una vegada a la setmana i en les que s’inclogui un servei de premsa.
 • Millorarem el projecte del Transport a Demanda mitjançant taxis a les urbanitzacions per poder sol·licitar el vehicle el mateix dia  estudiarem la seva implantació en altres urbanitzacions i zones allunyades dels nuclis urbans.
 • Dotarem d’un bus escolar per les urbanitzacions de Can Pere de la Plana i Can Lloses, per connectar-les amb els centres escolars al nucli de Ribes i estudiarem si també existeix prou demanda a les altres. 
 • Amb l’objectiu de poder establir estratègies més ambicioses i poder oferir serveis mancomunats entre les diverses urbanitzacions per millorar el benestar de les persones que viuen als nuclis allunyats.
 • Dotar de més contenidors per la poda i restes vegetals a les urbanitzacions i allà on es puguin generar aquestes restes, a més d’ampliar el temps d’estada dels contenidors al llarg de l’any.
 • Millorar la parada de bus de Vallpineda per fer-la més segura i connectada al nucli urbà.
 • Potenciar les nostres Festes Majors amb major suport a les entitats culturals i la promoció en les escoles i també a les urbanitzacions com a festes de barris per millorar el teixit associatiu i la xarxa social i fer-la servir per combatre la segregació social.
 • Treballarem per assolir la solució més lògica per connectar la urbanització de Mas Alba amb la xarxa de transport públic. Negociant amb l’Ajuntament de Sitges la inclusió d’una parada en Mas Alba dins de la seva línia urbana d’autobús.
 • L’emergència climàtica és el gran repte de la humanitat i sumada a la crisi econòmica i social, és urgent prendre mesures. Per això hem de combatre el negacionisme climàtic que hi ha darrere de grans projectes que volen trinxar el medi ambient com el de l’Autòdrom de Terramar. Un sector – annex a les urbanitzacions de Rocamar i Minivilles – que inclús els tècnics del Departament d’Acció Climàtica van reconèixer al seu informe que és un punt crític per la seva proximitat a un espai d’interès natural, així com per ser un connector terrestre i la seva proximitat a un connector fluvial. No podem permetre que es prioritzi l’interès especulatiu a l’evidència científica.
 • L’Ajuntament s’ha de fer càrrec dels accessos a les urbanitzacions sense recepcionar i tenir cura de l’estat d’aquests així com garantir que els vehicles de serveis i emergències podran accedir.
 • Cal fer cas de les reivindicacions de les veïnes i veïns arreglar les bústies i habilitar una caseta per a garantir el correcte servei postal a Mas Alba. 

Vols saber més del nostre projecte?

Un full de ruta per tornar a omplir de vida Ribes, Les Roquetes i les urbanitzacions dividit en 4 blocs:

Compartir esta entrada