Avís legal

Avís legal

AVÍS LEGAL: Conforme el RGPD i la LOPD, tenim accés a les vostres dades perquè ens les heu cedit o han sigut recaptades pel fet d’estar relacionades amb Municipalistes Fem Poble o amb els diferents col·lectius polítics i socials relacionats amb la nostre tasca, o bé sou proveïdors de béns o serveis. Aquestes dades son útils pel compliment dels compromisos i finalitats establertes amb vostès (normalment de caràcter social i polític, però també administratives i d’organització). En cap supòsit, fora de les obligacions legals, està prevista la cessió de les vostres dades a tercers tret que sigui pel compliment de les referides finalitats. Fora d’això, els tercers que puguin rebre, encara que sigui per error, un correu nostre, tenen terminantment prohibit fer-hi ús de les dades que puguin haver-hi. Qualsevol dubte, aclariment o exercici dels drets d’accés, de rectificació, d’oblit, de limitació i de portabilitat i qualsevol altre que correspongui, es poden exercir amb l’enviament d’un correu a l’adreça rgpd.fempoble@gmail.com. Per conèixer més https://encomu.fempoble.info/politica-de-privacitat

AVISO LEGAL: Conforme el RGPD y la LOPD, tenemos acceso a sus datos porque nos los ha cedido, o han sido recogidos por estar relacionadas con Municipalistes Fem Poble o con los distintos colectivos políticos y sociales relacionados con nuestra actividad, o bien sois proveedores de bienes o servicios. Estos datos son útiles para el cumplimiento de los compromisos y fines establecidos con ustedes (normalmente de carácter social y político, pero también administrativos y de organización). En ningún caso, fuera de las obligaciones legales, está prevista la cesión de sus datos a terceros a menos que sea para el cumplimiento de las referidas finalidades. Aparte lo anterior, los terceros que puedan recibir un correo nuestro, aunque sea por error, tienen prohibido hacer uso de los datos que pueda haber. Cualquier duda, aclaración o ejercicio de los derechos de acceso, de rectificación, de olvido, de limitación y de portabilidad y cualquier otro que corresponda, pueden ejercerse con el envío de un correo a la dirección rgpd.fempoble@gmail.com. Para conocer más https://encomu.fempoble.info/politica-de-privacitat