Donatius

Podeu fer donacions o aportacions al partit MUNICIPALISTES FEM POBLE. Aquest tipus d’aportacions tenen dret a la deducció de l’Impost sobre la renta. El número de compte corrent al que es poden ingressar és el següent: ES61 2100 0391 7002 0027 7037 Per tal de fer la declaració anual al model 182, i d’aplicar el dret a la deducció, si fas un ingrés necessitem que ens enviïs un email a encomu.fempoble@gmail.com La informació que necessitem saber és:
  • DNI
  • Nom i cognoms
  • Provincia
  • Import
  • Concepte: donatiu, quota o aportació.
  Moltes gràcies!!