PROCEDIMENT

Procediment d’elecció de la llista electoral (primàries) de Fem Poble i En Comú a Sant Pere de Ribes

Què es tria? (persones que s’escullen)
 1. Candidatura individual per a optar a cap de llista.
 2. Candidatura individual per a optar a llocs de representació de l’2 al 11, que representen el 50% més u dels representants del consistori.
 3. La resta de la llista haurà d’integrar diversitat territorial, sectorial i de perfils; i serà aprovada pels òrgans competents i ratificada per l’Assemblea de la coalició electoral.
Tipus de vot, recompte i assignació
 • La votació a cap de llista consistirà en marcar X en la persona candidata escollida.
 • La votació a la resta de membres consistirà en repartir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ó 10 punts (major puntuació, major preferència). S’haurà de votar a 10 persones.
 • Perquè el vot sigui vàlid s’ha de votar a cap de llista i a mínim 5 persones de la resta de la llista.
Correccions i resultats definitius S’hauran d’aplicar correccions de gènere:

 1. A la llista ha d’haver-hi, com a mínim, un 50% de dones; ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General. S’aplicarà el sistema cremallera.
 2. Si el resultat és diferent, s’ha de modificar per a garantir els criteris anteriors.
 3. En cas d’empat s’aplicaran sistemes d’acció positiva cap les candidatures de dona.

S’hauran d’aplicar correccions territorials:

 1. Entre les 7 primeres persones de la llista s’ha de garantir la representació d’almenys 2 persones del nucli de Ribes i  2 del nucli de Les Roquetes.
  Més informació: