Propostes de radicalitat democràtica, transparència i governança.

👉🏻 La sessió per a elaborar propostes de radicalitat democràtica, transparència i governança va ser el 18 de març a les 18h. A l’Escorxador, Ribes.

👉🏻 Pots veure què hem proposat i aconseguit durant la legislatura 2015-2019 en aquests àmbits fent click aquí.

👉🏻 Pots continuar enviant propostes a través del següent formulari:

  Les propostes que hem anat recollint són les següents. Recordem que es seleccionaran definitivament a l’Assemblea Decisòria del dia 30 de març i que poden haver propostes que es descartin o es modifiquin.

  1. Continuant defensant els pressupostos participatius, en fer-los realment participatius i no sols informatius.
  2. Canviar el ROM, seguint l’acord de la moció que vam portar al ple. 
  3. Wifi oberta real.
  4. Millorar la implicació de la ciutadania en processos participatius, on per ex. participi de debats que crea i conclou ella mateixa.
  5. Realitzar un pla d’igualtat de forma participativa.
  6. Regularitzar i fer més transparent (mitjançant espais visibles a la web, publicacions a les xarxes socials…) l’atorgament d’ajudes de Benestar Social.
  7. Regulació del ROM per fer-lo més participatiu i democràtic, tal i com es va aprovar en la nostra moció.
  8. Crear la figura de Defensor de la Ciutadania.
  9. Realitzar un reglament de consultes per tal de realitzar-ne.
  10. Elaborar un Pla participatiu de Seguretat.
  11. Millorar la usabilitat i aparença de la web de l’ajuntament.
  12. Dotar a la web de l’ajuntament de més continguts i documentació que fomenti la transparència del consistori.
  13. Fomentar i implementar les llicències de software i dades lliures per tal d’aconseguir una administració oberta, però també fomentar el seu ús en equipaments públics.
  14. Canviar la revista de El Comú, ara mateix sembla un pamflet del govern, per fer-la més participativa a la ciudadania i fins i tot vinculada a la Ràdio Municipal.
  15. Crear una plataforma o bústia a través de la qual es puguin la ciudadanía pugui  enviar propostes, queixes, idees més enllà de les instàncies.
  16. Col•locar a la web una secció d’acollida a les noves persones empadronades.
  17. Permetre a la ciutadania que pugui comentar les emissions en streaming dels plens, tipus el que permet la plataforma de Youtube. Lo més similar és el comentari que permet ara mateix la cobertura que es fa des de l’ajuntament a través de Twitter de la sessió.
  18. Ampliar i millorar els pressupostos participatius (quantitat de diners, aplicacions…).
  19. Implementar el compromís acordat a través d’una moció al ple d’establir clàusules socials en la contractació pública i impulsar el seu ús en d’altres administracions. Anar fins i tot més enllà i inspirar-se en el projecte de “Contratación Pública Responsable”, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, per a una contractació pública responsable que reverteixi la desigualtat de gènere.
  20. Impulsar una contractació pública lliure de paradisos fiscals.
  21. Vetllar pel compliment de la moció “anem a mil”, aprovada en el ple, que exigeix un salari mínim de 1000 euros pels treballadors de la casa i acorda també treballar per millorar les condicions salarials de les empreses que treballin pel municipi o es presentin a licitacions públiques.

  Documentació d’interés