Propostes d’ocupació, economia i sobiranies.

👉🏻 La sessió per a elaborar propostes d’ocupació, economia i sobiranies va ser el 25 de març a les 18h. A l’Ateneu, Les Roquetes.

👉🏻 Pots veure què hem proposat i aconseguit durant la legislatura 2015-2019 en aquests àmbits clicant aqui.

👉🏻 Pots continuar enviant propostes a través del següent formulari:

  Les propostes que hem anat recollint són les següents. Recordem que es seleccionaran definitivament a l’Assemblea Decisòria del dia 30 de març i que poden haver propostes que es descartin o es modifiquin.

  OCUPACIÓ

  1. Creació d’una Xarxa de suport i mentoratge entre dones emprenedores amb negocis en el municipi i facilitar a les dones que vulguin incorporar-se al món laboral.
  2. Continuar amb la proposta dels vivers d’empreses (on per exemple, hi hagi naus industrials amb diferents tipus de tallers) a la Rambla del Garraf i / o polígon Vilanoveta, així diversificar la sortida d’emprenedors.
  3. Invertir en els locals comercials buits municipals del Mercat Municipal i la Vinya d’en Petaca per afavorir l’accés a la gent emprenedora.
  4. Recolzar la creació d’una plataforma virtual amb ofertes i de campanya de negocis locals.
  5. Fomentar que l’estada de pràctiques d’estudiants de la formació professional en sociosanitari les facin amb el SAD, el Redòs… empreses que treballin amb l’administració, i que després es traslladin a una borsa d’ocupació.
  6. Cercar un model propi de gestió cooperativa entre l’espai del Banc d’aliments Ribes – Les Roquetes i els horts urbans.
  7. Instal·lació de quioscs tancats que obrin determinats dies per oferir com a espais comercials per treballs artesanals amb un lloguer més assequible.
  8. Dotar d’ús a la Casa del Terme, com podria ser la seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
  9. Promoure l’entrega de premis anuals a iniciatives comercials per reconèixer la creativitat i ingeni dels comerços que fomenten activitats de dinamització.
  10. Instal·lar plaques solars en els edificis municipals.
  11. Canviar a LED l’enllumenat públic i en els equipaments públics.
  12. Creació d’una oficina de comerç local que assessori el petit comerç del municipi, així com una gestió coordinada amb les associacions de comerciants.
  13. Crear un nou espai de formació permanent combinant formació professional, tallers i oficis…
  14. Fer un seguiment a les persones que surten dels plans d’ocupació.
  15. Crear cursos professionals d’instal·lació de plaques fotovoltaiques.
  16. Facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les cases del municipi per mitjà d’ajuts municipals i fomentant que es portin a terme amb empreses de proximitat.
  17. Creació d’una empresa promotora d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per tal de crear llocs de treball.
  18. Dinamitzar el Mercat Municipal i fiscalitzar la seva gestió.
  19. Plantejar la creació d’un curs de formació professional d’auxiliar d’infermeria en geriatria i fomentar l’estada de pràctiques en els serveis que tenim al municipi.
  20. Garantir el desenvolupament del turisme sostenible mitjançant el foment del Parc Natural, la promoció de rutes d’equipaments històrics i paisatgístics, timbes de la riera… vincular-ho també a promoció comerç local i rutes gastronòmiques.
  21. Crear més espais de cowork, per donar més cabuda a persones emprenedores del municipi.

  ECONOMIA

  1. Continuar treballant per la progressivitat en les ordenances fiscals.
  2. Treballar per la remunicipalització del serveis bàsics externalitzats, així donant compliment a la moció de la remunicipalització.
  3. Posar clàusules socials, laborals i mediambientals en la nova contractació.
  4. Crear una moneda social i recolzada també en el reciclatge, semblant al sistema de retorn d’envasos o al sistema de crèdits segons el que s’ha reciclat. Com el cas de Santa Coloma de Gramenet, que paga un percentatge als treballadors en aquesta moneda social.

  SOBIRANIES

  1. Treballar per la remunicipalització del serveis bàsics externalitzats, així donant compliment a la moció de la remunicipalització.
  2. Impuls de mercats de venta directa, fires i d’altres fòrmules de comercialització d’aliments de proximitat, ecològics i de comerç just, així com facilitar la creació de grups de consum, per exemple, mitjançant la cessió d’espais logístics.
  3. Oferir plans formatius municipals o supramunicipals sobre pràctiques agroecològiques, creació i maneig de cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, circuits curts de comercialització, transformació agroalimentària, normatives sanitàries, etc.
  4. Elaboració de plans i acords de custòdia del territori participatius per protegir el patrimoni natural i promoure les bones pràctiques agràries, involucrant en el procès els agents locals interessats així com el personal tècnic i d’investigació

  Documentació d’interés