Què hem proposat i aconseguit en Ocupació, Economia i Sobiranies?

Durant la legislatura 2015-2019

Ocupació

Hem proposat i aconseguit:

 • La creació d’un cowork per generar ocupació.
 • Realitzar un cens de locals públics sense ús i locals buits privats.
 • La rehabilitació dels locals comercials de titularitat municipal per facilitar el seu lloguer per emprenedors: els del Mercat i els de al Vinya d’en Petaca (tot i que manquen per realitzar aquests).

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • Estudiar la creació d’un viver d’empreses o hotel d’empreses horitzontals a la zona industrial del municipi per diversificar l’economia i facilitar l’empedoria entre diferents sectors:​

Economia

Hem proposat i aconseguit:

 • Aconseguir millores de progressivitat en l’IBI
 • Incorporar a la taxa d’escombraries un increment del 50% a la taxa a les entitats financeres.

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • Realitzar un canvi de model en la fiscalitat municipal amb caràcter de progressivitat per tal que els que més tenen paguin més. En aquest cas, hem posat sobre la taula que els petits comerços locals paguen una taxa d’escombraries més elevada per m2 que les grans superfícies, mostrant un model regressiu.
 • La rebaixa d’un 30% de les taxes de les llars d’infants. En comptes d’això amb el govern es va negociar l’ampliació de la cobertura de tarifes de les llars d’infants un 30%, però a hores d’ara encara no s’ha aplicat malgrat es va incorporar al Pressupost de 2019.

Sobiranies

Hem proposat i aconseguit:

 • La defensa de facilitar la votació de la ciutadania de Sant Pere de Ribes L’1-O.

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • La creació d’una comissió d’estudi per la remunicipalització del serveis públics externalitzats (es va aprovar per unanimitat el 2016 i no s’ha convocat ni una sola vegada).

MOCIONS

2017

Maig

Març

Setembre

 • Moció d’urgència que presenta el grup municipal Fem Poble contra la repressió del Govern del PP i la suspensió de facto de l’autogovern de catalunya i a favor de facilitar la votació de la ciutadania de Sant Pere de Ribes L’1-O.

2016

Novembre

Mayo

 • Moció que presenta els Grups Municipals de Fem Poble i UM9-CUP per a la creació d’una comissió d’estudi per a la municipalització dels serveis públics externalitzats a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

ABril

 

2015

novembre

octubre

Setembre