Propostes d’habitatge i urbanisme.

👉🏻 La sessió per a elaborar propostes d’habitatge i urbanisme va ser el 4 de març a les 18h. A l’Escorxador, Ribes.

👉🏻 Pots veure què hem proposat i aconseguit durant la legislatura 2015-2019 en aquests àmbits fent click aqui.

👉🏻 Pots continuar enviant propostes a través del següent formulari:

  Les propostes que hem anat recollint són les següents. Recordem que es seleccionaran definitivament a l’Assemblea Decisòria del dia 30 de març i que poden haver propostes que es descartin o es modifiquin.

  URBANISME

  1. Treballar per peatonalitzar espais seguint inspiració en el procés de les SuperIlles de Barcelona, mitjançant processos de participació ciutadana.
  2. Recuperar la figura d’agents cívics.
  3. Realitzar campanyes visuals de civisme al municipi: de recollida de caques de gossos, la cura del mobiliari, respectar espais públics…
  4. Defensar un model d’urbanisme que preservi el mediambient.
  5. Desenvolupament de la zona comercial de la Rambla del Garraf pensant en models del sector secundari amb projectes mancomunats o compartits. Diversificant el treball i donar una alternativa a l’ocupació i de model econòmic.
  6. Creació de camins amics amb la implicació de la comunitat educativa.
  7. Dotar de més aparcaments de bicicletes en escoles i equipaments esportius
  8. Fer accessible el pas de l’Escola Els Costerets pel carrer de Carç conjuntament amb l’arranjament de les voreres de la zona.
  9. Treballar en un circuit d’accessibilitat per tal de poder arribat a les principals zones dels nuclis urbans.
  10. Pensar els espais públics per generar una millor comunitat veïnal, aixi com fer-ho més atractiu.
  11. Crear espais públics que vagin de la mà de la cultura mitjançant la col·locació d’elements per gaudir de la cultura com endolls i focus.
  12. Facilitar els tràmits d’instàncies per queixes veïnals en referència a la via pública
  13. Soterrament del cablejat elèctric.
  14. Dotar de fonts i lavabos públics per generar comunitat a l’espai públic. A la vegada que l’Administració s’apropi a l’espai públic.
  15. Vertebrar tot el municipi amb un transport públic accessible per a tothom.
  16. Unir amb carrils bici els diferents nuclis i urbanitzacions.
  17. Recuperació d’espais buits, com naus industrials abandonades, abans de la creació de noves, estudiant la seva viabilitat.
  18. Recuperar del Parc Central com a nou pulmó verd al nucli de Les Roquetes.
  19. Estudiar la zona taronja d’estacionament en les zones comercials dels nuclis.
  20. Unificació de criteris de les plaques dels carrers i donar informació per generar patrimoni i vida als carrers. A més, dotar de més plaques per visibilitzar els noms.
  21. Vertebrar l’aparcament mantenint la sostenibilitat dels espais públics.
  22. Habilitar zones d’aparcament en diferents zones dels nuclis urbans o als afores pensant en l’atracció pel comerç local i les persones residents a les urbanitzacions, a més del les veïnes dels nuclis urbans.

   

  URBANITZACIONS

  1. Treballar en la recepció de les urbanitzacions com Can Lloses o Rocamar.
  2. Asfaltar pas entre Mas Alba i Can Lloses per tal d’unir-les, així vertebrar Mas Alba al nucli.
  3. Millorar l’accessibilitat dels carrers de les urbanitzacions.
  4. Defensar el projecte del Transport a demanda mitjançant els taxis a les urbanitzacions i estudiar la seva implantació en altres urbanitzacions i zones allunyades dels nuclis urbans.

   

  HABITATGE

  1. Ampliació del parc d’habitatge públic mitjançant la compra per tanteig i retracte o la construcció de nous habitatges.
  2. Desenvolupar la zona del Parc Central amb un parc d’habitatge públic en règim de lloguer social. Deixar el model de HPO que acaben revertint en privat al pas dels anys.
  3. Estudiar la transformació de locals industrials en desús en habitatges socials
  4. Defensar les famílies davant de màfies que les volen expulsar i no permetre cap desnonament al nostre municipi.
  5. Obrir expedients a les entitats bancàries per tenir pisos buits amb l’objectiu d’evitar les especulacions al nostre municipi.
  6. Treballar per la regulació dels lloguers.
  7. La rehabilitació d’habitatges privats en estat de no habitabilitat a canvi de la cessió temporal d’aquests a lloguer social.
  8. Explorar i donar suport a formes de cooperativisme (cooperatives de cessió d’ús, cooperatives de compradors, etc.)
  9. Treballar en habitatges per a joves davant la dificultat d’accedir a un habitatge.
  10. Oferir el programa de Borsa de Mediació per disposar més habitatges en lloguer social al municipi.