Propostes d’ecologia, animalisme i mobilitat.

👉🏻 La sessió per a elaborar propostes d’ecologia, animalisme i mobilitat va ser el 25 de febrer a les 18h. A l’Ateneu, Les Roquetes.

👉🏻 Pots veure què hem proposat i aconseguit durant la legislatura 2015-2019 en aquests àmbits clicant aqui.

👉🏻 Pots continuar enviant propostes a través del següent formulari:

  Les propostes que hem anat recollint són les següents. Recordem que es seleccionaran definitivament a l’Assemblea Decisòria del dia 30 de març i que poden haver propostes que es descartin o es modifiquin.

  ECOLOGIA:

  1. Crear un servei de recollida selectiva porta a porta. Ajustant un dia de la setmana a diferent tipologia de residu.
  2. Obligar a l’ajuntament que els seus esdeveniments (mercat del cava, festes…) siguin sostenibles, sent els embalatges reciclats, les escombraries amb triatge i nodrits energèticament de forma sostenible.
  3. Implantar Sistemes com SDDR però amb pinsos per animals al carrer i/o també amb diners digitals per gastar a comerços locals o transport.
  4. Dotar de més contenidors per la poda i restes vegetals a les urbanitzacions, a més d’ampliar el temps dels contenidors al llarg de l’any.
  5. Treballar amb la deixalleria per suprimir les bosses de plàstic en l’abocament de restes vegetals.
  6. Crear una bossa, una ampolla i un recipient unificats per tot el comerç local, amb un pes regulat per reduir els residus (bosses de plàstic, embalatges…) sense entrar en conflicte amb els negocis a granel.
  7. Implementar Cobertes vegetals als edificis municipals.
  8. Crear una partida d’ajuts per facilitar la instal·lació de plaques solars a les comunitats de veïns.
  9. Crear una cooperativa energètica per tal de subministrar energia elèctrica en els edificis municipals i l’enllumenat públic.
  10. Apostar per millorar les condicions dels horts urbans, amb la relació amb el banc d’aliments i el projecte que es va perdre del fertilitzant ecològic.
  11. Aprofitarem els terrenys cultivables del municipi per donar l’oportunitat a empreses agrícoles i cooperatives que vulguin fer una aposta social.

  ANIMALISME:

  1. Crear un servei de Furgoneta veterinària mòbil amb associació amb els centres veterinaris. Dotada de Voluntaris i auxiliars en practiques que s’encarreguin de les castracions de les colònies de gats locals. Així mateix nodrir el municipi d’un servei d’ambulància d’urgència per als veterinaris col·laboradors d’aquesta.
  2. Expandir la fumigació contra la Leishmaniosi a altres zones d’alta proliferació de gossos fora dels parcs “pipi-can”.
  3. Crear un projecte d’anàlisi d’ADN dels fems de gos.
  4. Crear una regulació pels CAAD per treballar conjuntament amb els serveis de furgoneta veterinària i per accedir als beneficis de ser una associació regulada.

  MOBILITAT:

  1. Remodelar les parades de bus de forma que equilibri el nivell de l’esglaó de l’autobús amb la llamborda (amb parades adaptades per millor mobilitat)
  2. Condicionar el pas forestal de la riera, per tal d’accedir a Rocamar des de Ribes.
  3. Ampliar els horaris dels busos Exprés Cat en els horaris afectats.
  4. Crear una accessibilitat real als parcs per persones amb mobilitat reduïda.
  5. Crear uns “camins de focalització” a l’entrada de les escoles i un parc dels sentits per poder tractar diferents trastorns de comprensió o mentals dels nens.
  6. Crear un servei de Bicing/Patinets en l’àmbit comarcal.
  7. Implementar l’OAC Truck.
  8. Aprofitar l’adhesió a l’AMTU per fer difusió dels avantatges que suposa per a la ciutadania, com la targeta ATM per a menors de 16 anys.
  9. Habilitar zona de càrrega i descàrrega a la plaça de la Vinya d’en Petaca, per tal de fer accessible el transport pels proveïdors al comerç local.
  10. Crear un accés a vehicles a la plaça Vinya d’en Petaca, per tal de cobrir situacions d’emergències. Alhora facilitar la possible entrada de camions i furgonetes pels comerços locals amb un horari determinat.
  11. Ampliar el pas de la línia de busos que va fins a Sitges passant per l’Ajuntament (només passa 4 vegades al dia) .

  Documentació d’interés