Què hem proposat i aconseguit en Ecologia, Animalisme i Mobilitat?

Durant la legislatura 2015-2019

Què hem proposat i aconseguit en ecologia, animalisme i mobilitat?

Ecologia

Hem proposat i aconseguit:

 • Defensa del projecte de la Planta de biomassa i l’ampliació de calderes de biomassa a tots els equipaments municipals.
 • Prohibició de l’ús de glifosat als parcs i espais verds públics.
 • Denúncia constant d’abocadors il·legals
 • Defensa mediambiental del Projecte de l’Autòdrom en l’afectació de zona PEIN i Xarxa natura 2000
 • Donar suport a mesures alternatives en el subministrament d’energia elèctrica.

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • Canviar el model energètic del municipi, mtijançant alternatives com la remunicipalització de serveis bàsics i la creació d’una comercialitzadora pròpia com han fet a Cadiz, Barcelona o Pamplona.
 • Posar en marxa el sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR)

Animalisme

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • Portar a terme accions per fer front a la leishmaniosis
 • Portar a terme fulletons explicatius dels gossos perillosos per part de l’Ajuntament i la distribució a espais públics

Mobilitat

Hem proposat i aconseguit:

 • Els primers ajuts a la mobilitat per estudiants i gent gran
 • El primer servei de transport públic de SPR, mitjançant el transport a demanda amb taxis per garantir l’accés dels serveis als nuclis allunyats.
 • Ampliació d’horari Bus exprés de Ribes a primera hora.
 • Supressió de barreres arquitectòniques en diferents carrers del municipi (en faltarien moltíssims encara)
 • Obrir els pàrquings de la Vinya d’en Petaca com aparcaments públics (tot i que no a preu públic)
 • Donar una alternativa gratuïta al pàrquing de l’Hospital Sant Camil (malgrat és una acció temporal l’actual)
 • Denunciar l’abusiu increment i el cost dels peatges (cal una aposta comarcal).

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • Unió carril bici Puigmoltó i la Vilanoveta (està en tràmits, però 4 anys després segueix sense estar present).
 • OAC mòbil per tal de dotar els serveis a totes les zones del municipi

MOCIONS

Des de l’inici de legislatura el Ple de Juliol de 2015 fins el Ple de Gener de  2019 hem portat o participat en diferents mocions en relació als temes que avui es treballen, demostrant que no hem vingut per quedar-nos de braços creuats. Totes les mocions han estat aprovades..

2015

Setembre

 • Moció per a l’estudi de l’obertura del pàrquing de la Vinya d’en Petaca com aparcament públic, que presenten els grups municipals Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya.

Novembre

 • Moció presentada pels Grups Municipals ERC-AM, UM9-CUP-PA, FEM POBLE I PSC-CP, per establir un conveni de col•laboració amb la Cooperativa “Som Energia SCCL” i la promoció de producció i consum d’energia verda.

2016

Abril

 • Moció contra l’ús del glifosat a parcs públics i jardins de Sant Pere de Ribes presentada per Fem Poble.

Maig

 • Moció Fem Poble i UM9-CUP per a la creació d’una comissió d’estudi per a la municipalització dels serveis públics externalitzats a l’Ajuntament de St.P.Ribes.

Novembre

 • Moció en relació al suport del sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos SDDR (Sestema de Depòsit, Devolució i Retorn) presentada per Fem Poble.

2018

Octubre

 • Moció que presenta FP per millorar la connexió en transport públic directe amb Barcelona

2019 

Gener

 • Moció que presenta el PSC i Fem Poble per rebutjar els preus abusius dels peatges, la situació de les rodalies de renfe i la manca d’infraestructures que afecten a la mobilitat de les veïnes de SPR