Propostes de sanitat, serveis socials i migració.

👉🏻 La sessió per a elaborar propostes de sanitat, serveis socials i migració va ser el 11 de març a les 18h. A l’Ateneu, Les Roquetes.

👉🏻 Pots veure què hem proposat i aconseguit durant la legislatura 2015-2019 en aquests àmbits (PROPERAMENT) clicant aqui.

👉🏻 Pots continuar enviant propostes a través del següent formulari:

  Les propostes que hem anat recollint són les següents. Recordem que es seleccionaran definitivament a l’Assemblea Decisòria del dia 30 de març i que poden haver propostes que es descartin o es modifiquin.

  SANITAT:

  1. Crear un acord amb el CFGS de sociosanitari i d’integració social i que hagin d’aportar un % de les pràctiques dels seus alumnes als serveis sanitaris municipals.
  2. Crear uns planells informatius sobre la medicació més comuna on s’especifiqui, amb què es pot barrejar (tant menjar com altres medicaments) i possibles efectes secundaris comuns. Col·locar aquests planells als CAP i farmàcies per evitar mals usos dels medicaments
  3. Nodrir el CAP d’un servei de nutricionista per tal d’educar en la correcta alimentació als usuaris i així millorar la salud de la població i per tant reduir les visites als centres sanitaris.
  4. Crear un servei de dentista municipal, inspiració de l’Ajuntament de Barcelona.
  5. Assumir comarcalment el cost de l’amortització del pàrquing de Sant Camil i desfer el conveni per tal de fer-lo gratuït.

   

  SERVEIS SOCIALS:

  1. Crear un projecte radar de la gent gran, en col·laboració amb les farmàcies i locals freqüentats pels afectats.
  2. Crear una funerària comarcal pública.
  3. Crear un parc cementiri sostenible a Les Roquetes.
  4. Crear un geriàtric públic al poble (Proposta terreny carrer Agricultura).
  5. Apostar per la transparència i obrir a convocatòries públiques, canviant el model de gestió, en comptes de casos individuals per serveis socials als diferents ajuts, sense excloure el seguiment dels tècnics i tècniques.
  6. Fer una revisió per l’adaptació d’habitatges que necessitin ascensor.
  7. Crear un sistema de companyia a la Gent Gran amb Voluntaris (Nens, adolescents, gossos)
  8. Vehicular projectes socials amb els estudiants del municipi als diferents equipaments sociosanitaris com casals d’avis, centres de dia.
  9. Canviar el concepte d’hort urbà per hort comunitari i rellançar el projecte mal gestionat que tenim ara.

  MIGRACIÓ:

  1. Oferir informació de més qualitat sobre els “penales” a l’OAC en relació a l’empadronament i altres drets de les persones migrades. Posar recursos per al servei personal de la OAC, ara mateix les visites a cada nucli són cada quinze dies.
  2. Crear planells informatius amb la documentació bàsica per diferents tràmits de la OAC, també incloure’ls clarament a la web per tal de dinamitzar els processos bàsics com l’empadronament, la sol·licitud d’ajudes…
  3. Portar al ple municipal la declaració del SPDe Ribes com “Ciutat Refugi” . Adherir-nos a la Xarxa Catalana de Ciutats Refugi”.
  4. Treballar amb el Comité d’ Acollida de Persones Refugiades de la Generalitat i amb el Consell Comarcal. Aconseguir el compromís transversal d’entitats per fer una tasca educativa en centres escolars i Centres Cívics amb activitats divulgatives sobre l’acollida com una obligació del dret internacional amb el que països europeus s’ han compromès i NO només com un acte generós.
  5. Catalunya té un ” Programa català de refugi” . Tenir en compte els exemple de municipis com Sabadell amb el seu projecte ” Tenderol”‘amb financiació compartida de l’ Ajuntament i Generalitat:
  6. Contactar amb el CCAR( Comité Català d’ Ajut
  7. als  Refugiats
  8. Proposar el Certificat de Veïnatge : amb el certificat d’ arraigo dóna drets a rebre ajuts a ” sense papers”‘amb anys de residència al municipi.
  9. Treballar a nivell intern i adaptar al municipi els exemples dels Municipis Refugi: Sabadell, Reus, Barcelona, Sant Boi de Llobregat.
  10. Destacar la necessitat d’ una voluntat política per fer polítiques efectives d’acollida per les persones migrants
  11. La línea divisoria entre refugiats/ migrant/ exiliats és a vegades molt feble i tots pertanyen al mateix col·lectiu amb problemàtiques esdevingudes de la llei d’estrangeria que cal revisar i canviar.

  Documents d’interés