Propostes de cultura, esport, educació i feminisme.

👉🏻 La sessió per a elaborar propostes de cultura, educació, feminisme va ser el 18 de febrer a les 18h. A l’Escorxador, Ribes.

👉🏻 Pots veure què hem proposat i aconseguit durant la legislatura 2015-2019 en aquests àmbits clicant aqui.

👉🏻 Pots continuar enviant propostes a través del següent formulari:

   

  Les propostes que hem anat recollint són les següents. Recordem que es seleccionaran definitivament a l’Assemblea Decisòria del dia 30 de març i que poden haver propostes que es descartin o es modifiquin.

  1. Constituir el nostre programa com un projecte a llarg plaç, amb continuïtat del que hem estat defensant fins ara i en el futur.
  2. Establir com un dels objectius principals en aquest punt del programa precisament “Fer Poble”.
  3. Definir les propostes que formaran part del pla de xoc, per a executar durant els 100 primers dies de legislatura.
  4. Elaborar de forma transversal en el programa les propostes feministes perquè afecten a tots els àmbits: urbanisme, serveis socials, cultura, educació…
  5. Ampliar la cobertura Wifi  tant en temps d’us com en equipaments: culturals, esportius i administratius.
  6. Fer més accessible l’Escola municipal de música.
  7. Crear una Escola municipal d’arts escèniques.
  8. Editar manuals o llibres sobre la cultura local per a les escoles, com a element de cohesió i fomentar l’interès pel patrimoni i les festes majors. Un projecte similar el va impulsar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 1997, “Descobrim Vilanova i la Geltrú”, es pot trobar més informació al següent enllaç: http://www.imet.cat/index.php?page=coneixement-de-la-ciutat
  9. Convocar anualment subvencions de projectes artístics.
  10. Regular i promoure, de forma similar a Barcelona, la insonorització de bars musicals a través de subvencions per promoció econòmica.
  11. Crear una societat pública o una empresa pública de promoció d’espectacles per evitar la precarització dels contractes amb els músics o artistes que es vulguin contractar.
  12. Crear un calendari de concerts de música d’estiu al carrer amb escenaris a Ribes í a Les Roquetes conjuntament amb musiques de diferents estils.
  13. Fer concursos de graffiti per pintar murs o parets del municipi.
  14. Elaborar una xarxa cultural de programació comarcal que promogui les activitats més enllà de les pròpies en els equipaments i entre nuclis de població.
  15. Visibilitzar el conjunt divers de les FM del municipi.
  16. Fomentar l’intercanvi entre colles dels diferents nuclis de població quan es celebri cada Festa Major.
  17. Crear un acte esportiu anual que uneixi Ribes í Les Roquetes amb carácter benéfic… pot ser una cursa popular de Ribes a Roquetes, o bicicletada o d’altres que acabi amb dinar de germanor.
  18. Organitzar trobades interculturals municipals, amb diferents activitats de les diferents cultures que es troben al nostre poble en espais oberts del municipi.
  19. Tenir mentalitat d’una única xarxa d’escoles públiques a les que oferir serveis y oferta gratuita cultural i esportiva per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés. Dotar d’una partida per millorar-los, i donar la possibilitat als alumnes que puguin provar tots els tipus d’esport de forma gratuita.
  20. Crear un projecte escolar que apropi escoles de Ribes amb escoles de Les Roquetes per treballar plegats en coses comunes del municipi com les diferents festes majors, maneras de treballar o altres coses i que es puguin visitar uns amb els altres.
  21. Posar en marxa programes per reaprofitar les llibres de text a escoles í Instituts í que així les families paguin  menys o fins í tot l’ajuntament es pugui fer càrrec.
  22. Coparticipar en impulsar la coeducació en els equipaments escolars que així ho demanin, acompanyant-los en les necessitats del procés. Per exemple, amb tallers, activitats extraescolars, patis coeducatius. L’ajuntament és el responsable del manteniment de les infraestructures escolars i per tant, ha de dotar-los dels recursos necessaris per la seva qualitat docent laica i pública.
  23. Cercar una solució per ampliar els espais de sales d’estudi i d’horaris perquè s’adaptin també a les necessitats dels estudiants universitaris. Les aules d’estudi al Local són una solució puntual i a Les Roquetes l’ampliació de la Biblioteca pot quedar-se curta i mentrestant falta una alternativa. Puntualment a Les Roquetes es pot dotar d’un espai a la sala polivalent de la Vinya d’en Petaca.
  24. Cercar una solució per ampliar les biblioteques de Ribes i la de Les Roquetes, tot i que aquesta tingui en marxa una ampliació continuarà sent petita.
  25. Biblioteques móvils.  Habilitar una biblioteca movil per a que vagin a les urbanizacions del municipi una vegada a la setmana.
  26. Habilitar 6 llocs el municipi amb armariets per fer bookcruising, Que la gent pugui deixar els seus llibres i agafar altres de manera gratuita í estiguin senyalitzats.
  27. Impulsar dinamitzadors culturals i educadors de carrer, relacionar els serveis socials amb el teatre, l’art, la música, la dansa i l’esport urbà. Vincular-ho amb la lluita contra la soledat de les persones grans, la necessitat d’expressió del jovent o persones en situació de risc.
  28. Continuar amb la proposta de “Camins amics” per a dissenyar espais urbans accessibles i segurs per a la infància que va a l’escola.
  29. Exigir al Departament d’Ensenyament que retorni els professionals de la coeducació en matèria de formació en feminisme per a personal de l’ajuntament, escoles i podria estendre’s als centres de treball que ho solicitin. Introduïr “punts liles” no és suficient, cal que les persones que atenguin estiguin preparades, que es conegui el circuit d’actuació.
  30. Lluitar per aconseguir la gratuitat de l’educació 0-3 anys, implementant ajuts í pagant la matriculació.
  31. Recercar el termini del contracte amb les gestores de les llars d’infants per tal que quan finalitzi s’impulsi la gestió pública.
  32. Crear regidoria de Dona i LGTBI.
  33. Elaborar un pla d’igualtat de forma participativa.
  34. Crear un Observatori de Violència local, com en Badalona.
  35. Inspirar-se i insertar propostes del taller de En Comú per elaborar el programa marc de Feminisme.
  36. Impulsar projectes de formació professional, com crear una escola d’arts i oficis en base a les necessitats comarcals, o crear un centre de formació de treball (lligat a l’escola d’arts i oficis).
  37. Aconseguir ampliar la oferta de cicles formatius als Instituts del municipi.
  38. Exigir el desbloqueig de la Generalitat a la Llei 10/2015  de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
  39. Continuar amb el compromís d’endegar la ràdio local participativa a Ribes, per la ciutadania de tot el municipi com a element de cohesió social i cultural, i amb els compromís establerts al ple a través de la moció per crear una mesa de debat sobre la seva gestió. Els compromisos de la moció es poden veure clicant aqui.
  40. Fer més participativa la revista municipal El Comú i/o vincular-lo al projecte de Ràdio Municipal.
  41. Continuar amb el compromisos establerts al ple a través de la moció de visibilitzar el paper de la donar al llarg de la història al carrer fins a aconseguir la paritat. Els compromisos de la moció es poden veure clicant aquí.
  42. Continuar amb els compromisos establerts al ple a través de la moció a demanda de SOS Capacitat Intel·lectual, d’establir una estructura de Formació Continuada per a la Vida Inclusiva. Els compromisos de la moció es poden veure clicant aquí.
  43. Continuar amb el compromisos establerts al ple a través de la moció a demanda  de la Xarxa Feminista Ribes i Les Roquetes per l’eliminació de les violències masclistes vers les dones. Els compromisos de la moció es poden veure clicant aquí.
  44. Reclamar el deute que té la Generalitat per les llars d’infants en base als acords de la moció aprovada. Es pot veure la moció clicant aquí.
  45. Continuar amb els compromisos establerts al ple a través de la moció en motiu del 8M, es pot trobar clicant aquí. Un acord vigent és treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. Un altre acord és  establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l’ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.
  46. Impulsar més equipaments polivalents o culturals a Les Roquetes, només hi ha un Centre Cívic i està massificat. Es proposa fer-ne un a la Plaça Llobregat.
  47. Realitzar un projecte de museïtzació a Les Roquetes a la torre de la bòbila a la Rambla del Garraf. Generar un recorregut històric amb el nucli de Les Roquetes i la Vilanoveta.
  48. Reformar i cuidar la font de la República a la Vilanoveta, que està molt descuidada.
  49. Dotar al Casal d’Avis de dinamitzadors que ofereixin un programa d’activitats més ampli.
  50. Tancar l’actual pista annexa al pavelló de Les Roquetes.
  51. Creació amb senyalitzacions í missatges positius de la ruta del colesterol a la Rambla del Garraf per a runners í passejants incluint ruta amb instalacions i maquines per fer exercicis.
  52. Continuant defensant la construcció del recent aprovat Institut – Escola del Xaloc.
  53. Continuar amb la defensa de reobrir el Teatre de Les Roquetes. Proposar el model de gestió i que sigui públic, participat i plural, evitant l’externalització o la derivació a una única entitat.
  54. Continuar amb la defensa i la construcció de la 2a llar d’infants a Les Roquetes.
  55. Construir bucs d’assaig a Ribes. A través de la consulta participativa a la ciutadania de l’ajuntament va sortir com a proposta d’incorporar-se en la segona fase del local, però potser s’haurien de concentrar a l’Espai Jove.
  56. Endegar la 2a fase del local per fer-lo útil acústicament i utilitat per als usos que demanda la ciutadania.
  57. Donar suport a iniciatives de projectes culturals propis i dotar d’espais o equipaments per tal de generar cultura i cohesió per a tot el municipi.
  58. Crear un espai d’street workout a Ribes, degut a l’elevada demanda que hi ha en aquest tipus d’esports a l’aire lliure.
  59. Aprofitar l’espai de Can Puig, ja que és un espai molt gran i s’hauria de donar-ne altres usos un cop tots els serveis adminsitratius s’hagin establert a la Casa de la Vila.
  60. Aprofitar La Casa del Terme, un espai oblidat que anteriorment havia sigut una oficina de turisme.
  61. Revisar el recorregut dels balls populars de Festa Major perquè arribin a més zones del poble.
  62. Donar continuïtat al projecte de l’Institut de Robòtica per al Dependència.

   

  Documentació d’interés

  Esborrany del programa marc per les municipals sobre Feminisme de Catalunya en Comú.

  Plan para la justicia de género 2016-2020 (cat) https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/98743

  Plan estratégico contra el sexismo en la ciudad 2017-2022 https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/108629

  Plan de equipamientos y servicios juveniles 2018-2028 http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/pla-dequipaments-i-serveis-juvenils-2018-2028
  Plan de adolescencia y juventud 2017-2021 http://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/canal/pla-dadolescencia-i-joventut-2017-2021

  Premis Ciutat de Barcelona, apartat d’educació, diferents edicions (2001-2018). DIsponible en: http://ajuntament.barcelona.cat/premisciutatbcn/

  Martínez Illa, S. (2010). Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Disponible en: http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/08_Serveis/Publicacions/documents/arxiu/pec_26_01_11.pdf

  Ramon, G., Arnabat R. (2013). Llibre Blanc de la cultura al Penedès, una aproximació diagnòstica. Institut d’Estudis Penedesencs. Disponible en: http://www.iepenedesencs.org/llibreblanc/index.php

  Ramon, G., Arnabat R. (2013). Llibre Blanc de la cultura al Penedès, la cultura al Penedès avui: propostes de futur. Institut d’Estudis Penedesencs. Disponible en: http://www.iepenedesencs.org/llibreblanc/index.php