Comissions Informatives

Casa de la Vila Casa de la Vila, Sant Pere de Ribes, Barcelona, España

Comissions Informatives: Comissió Informativa de serveis a les persones i igualtat d’oportunitats. Assistència tancada a un nº de regidors segons grup. Hi assisteix el regidor Daniel Carabantes Segura. Comissió Informativa de desenvolupament territorial, econòmic i d’ocupació.  Assistència tancada a un nº de regidors segons grup. Hi assisteix la regidora Gertrudis Conde Poveda.

Junta de Portaveus

Vinya d'en Petaca Carrer de Miquel Servet, 33,, Les Roquetes, Barcelona, España

Assistència tancada als portaveus del grup. Hi assisteix el nostre portaveu Alejandro Conde Poveda.

Mesa d’habitatge

Vinya d'en Petaca Carrer de Miquel Servet, 33,, Les Roquetes, Barcelona, España

Mesa d'habitatge a les 18 hores a La Vinya d'en Petaca. Assistència tancada als representants dels grups polítics, en el nostre cas assisteix Alejandro Conde Poveda.  Ordre del dia: Proposta amb INCASOL.

Acte de premsa

Vinya d'en Petaca Carrer de Miquel Servet, 33,, Les Roquetes, Barcelona, España

Acte de premsa institucional on assitirà el portaveu Alejandro Conde Poveda. a les 11h a la Vinya d'en Petaca.

Plenari Municipal

Plenari Municipal, assistència pública a l’ajuntament