4 Anys de Fem Poble a l’Ajuntament

FEMPOBLE/ mayo 18, 2019/ blog

10 Victòries (amb matisos) 

 • 1.POLÍTIQUES D’HABITATGE : Entre les actuacions que hemreclamat i que han tirat endavant destaquem: 1. L’aposta per ampliar el parc d’habitatge públic amb la inver-sió d’un milió d’euros, aprox. la meitat dels quals s’han destinat a obtenir 13 nous habitatges per tempteig i retracte. 2. Els primers ajuts municipals al lloguer, enguany serà el tercer any que s’atorguin. 3. Posar multes i sancions als bancs que especulin amb pisosbuits.
 • 2.TAXI A DEMANDA: Hem lluitat per disposar del primer servei de transport urbà públic al municipi, que atén al veïnat de les urbanitzacions.
 • 3.EQUIPAMENTS CULTURALS I ESPORTIUS: Hem impulsat la rehabilitació delTeatre de Les Roquetes, un espai queel govern volia enderrocar. Tambéhem recolzat la reivindicació veïnal perla reobertura del Local de Ribes iproposat la remodelació de les pistesde Sant Agustí (Gallineros).
 • 4.PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: Vam reclamar que s’executessin uns pressupostos realment participatius. 3 anys consecutius enels quals la ciutadania ha pogut presentar i votar les seves propostes preferides.
 • 5.EDUCACIÓ PÚBLICA: Vam iniciar la campanya “El Xalocal seu lloc” per defensar que la ubicació del centre, que porta 7 anys en barracons, havia de mantindre’s on és. De fet, així esplantejava al Pla General d’Ordenació Urbana perquè és una zonade creixement poblacional. A més,està bé connectat amb el transport públic, consolida una zona escolaramb l’Escola Mediterrània i podia afavorir projectes de futur com l’Institut-Escola, que ara està en marxa.
 • 6.CARRERS PARITARIS: Només el 13% dels carrers ambnoms de persona del municipitenen nom de dona, a més des del2014 tots els noms que s’han posati proposat des de la comissió denomenclatura són d’home, per aixòvam presentar una moció i estemtreballant a la comissió per obligar afer igualitaris el nostre espai públic.
 • 7.APARCAMENT SANT CAMIL: Hem denunciat que el preu de l’apar-cament de Sant Camil és totalment abusiu i hem defensat la necessitat d’un servei gratuït. Encara que el govern ha impulsat un aparcamentalternatiu a un solar, denunciem que aquesta proposta és temporal insuficient perquè és un contracte decessió de 3 anys.
 • 8.IMPOSTOS PROGRESSIUS: Hem proposat impostos progressiusa les ordenances scals. Tot i quesovint el govern ens ha rebutjat lamajoria de propostes, hem aconseguit l’aplicació d’algunes. Per exemple, hem aconseguit millors bonificacions per a famílies nombroses i monoparentals. També vam senyalar que les entitats bancàries pagaven molt menys que la mitjana del nostre entorn i vam aconseguir que se’ls doblés la taxa.Queda pendent la nostra denúnciade que els petits i mitjans comerços paguen més per m2 d’escombraries que els grans.
 • 9.PLA DE SALUT: Vam impulsar la creació d’un Pla de Salut per radiografiar la salut al nostre municipi i vehicular els diferents actors com farmàcies, residències, ambulatoris, escoles… En definitiva, fer un treball en xarxa i polítiques concretes per millorar el benestar de les persones a Sant Pere de Ribes. Tot i així, el pla necessita més participació i la diagnosi té moltes mancances, ja que no assenyala per exemple el colapse a pedriatria i deles urgències nocturnes.
 • 10. LLAR D’INFANTS: Hem inclòs una partida presupostària pel projecte de redacció d’una nova llar d’infants a Les Roquetes, que només en té una. També hem obtingut el compromís perquè s’ampliï un 30% la cobertura de les bonificacions d’accés a les llars d’infants a tot el municipi.

I 2 propostes bloquejades

 • REMUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS BÀSICS: Al 2015 vam presentar una moció que va ser aprovada per la unanimitatdels grups del consistori on plantejàvem una comissió d’estudi pervalorar les conseqüències de la remunicipalització dels serveisexternalitzats. El govern del PSC l’ha bloquejada perquè no ha convocatmai la comissió.
 • PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALS PLENS: També se’ns va aprovar per unanimitat una moció per facilitar la partici-pació ciutadana als plens municipals, la transparència i un defensor dela ciutadania independent escollit popularment. És una altra moció aturada,on el govern ha fet tot el possible per ajornar la seva aplicació.
Compartir esta entrada